مقدار مناسبی از عطر را به پوست یا لباستان اسپری کنید.