پس از شستشوی صورت بر لب‌ها استفاده شود. در صورت نیاز و احساس خشکی در طول روز این کار راتکرار کنید. 

ترکیبات:

سرامید، روغن زیتون، ویتامین E