کرم مرطوب کننده هیدرازوم سی فیس دوکس را در دو نوبت صبح و عصر، به آرامی بر روی پوست صورت و گردن بمالید.  

ترکیبات:

پی ای جی 8 استئارات، ستئاریل اتیل هگزانوات، گلیسریل استئارات، استئاریل هپتاونات، بوتیل استئارات، اولیو گلیسریدز، سوربیتان سسکویلنات، ستیل پالمیتات، استئاریک اسید، پتاسیم هیدرواکساید، بی اچ ای، آب پلی آکریلآمید و سی 13-14 ایزوپارافینو لورت، 7 سدیم استئاروئیل لاکتیلات و ستیل الکل و وجتیبل اویل و تکوفریل استات و گلیسرین سویا استرول‌ها و گلیسرین و سدیم کربوکسی متیل بتتا گلاکون و سدیم لاکتات و کارنوزین و لاکتیک اسید و آب عصاره آلوئه ورا دکسپانتنول فنوکسی اتانول کاپریلیل گلایکول گلیسرین منیزیم اسکوربیل فسفات تکوفریل استات، ای دی تی ای 4 سدیم آب دیونیزه.