هر شب پس از تمیز کردن پوست با شوینده مناسب، مقدار مناسبی از کرم را روی پوست صورت و گردن بمالید.